Nový občanský zákoník 89/2012 Sb.

Zákon o vlastnictví bytů je zkrácený název zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů).Tímto zákonem se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé další zákony. Důležitou součástí tohoto zákona je definice „prohlášení vlastníka“, pomocí kterého lze rozdělit bytový dům na jednotlivé bytové jednotky v katastru nemovitostí.

Od 1. ledna 2014 bude zrušen a nahrazen novým občanským zákoníkem 89/2012 Sb.. Úprava Bytového spoluvlastnictví je obsažena v § 1158 až § 1222.

Nový občanský zákoník 89/2012 Sb. platný od 1.1.2014