Zasedání shromáždění vlastníků SVJ v době mimořádných opatření – formou PER ROLLAM

Na základě usnesení vlády č. 957 „O vyhlášení nouzového stavu“, které vyšlo ve sbírce zákonů pod č.  391/2020 Sb., Usnesení vlády České republiky o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru na území České republiky na dobu od 00:00 hodin dne 5. října 2020 na dobu 30 dnů a dále navazujícího usnesení vlády č. 392/2020 Sb., Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření, kterým došlo mimo jiné k zákazu hromadných akcí, je znemožněno konání shromáždění vlastníků.

Ve smyslu ustanovení § 1207 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) má statutární orgán povinnost svolat shromáždění vlastníků k zasedání tak, aby se konalo nejméně jedenkrát do roka.

Vzhledem k přetrvávajícímu nejistému výhledu do budoucna, není možní předjímat, zda bude reálné v tomto kalendářním roce shromáždění vlastníků možné uskutečnit.

Z tohoto důvodu je dle zákona 191/2020 Sb. možné realizovat hlasování per rollam, i když to není výslovně uvedeno ve stanovách. Tento zákon lze použít i pro Vaše SVJ s platností do 31.12.2020.

Přejeme pevné zdraví

 

Nenašli jste, co jste hledali? Pošlete nám Váš dotaz na 100sprava@contextconsult.cz