Zastupování na shromáždění vlastníků

Zastoupení vlastníka/spoluvlastníka jednotky na shromáždění vlastníků je možné pouze na základě plné moci. Častým dotazem pak je, zda musí být plná moc ověřená.

Plná moc je upravena v § 31 a násl. občanského zákoníku. Na plné moci nemusí být podpis zmocnitele notářsky ověřen, je to nutnost jenom pokud tak výslovně stanoví zákon, což v případě hlasování na shromáždění vlastníků zákon nestanovuje.

Je tak možné shrnout, že plná moc pro úkony týkající se společenství vlastníků jednotek nemusí mít úředně ověřené podpisy, pokud takový požadavek ve vztahu ke konkrétním úkonům, které lze na základě této plné moci činit (např. zastoupení na shromáždění vlastníků), nevyplývá ze stanov společenství.

Zavolejte či pište, rádi Vám pomůžeme se správou nemovitostí:

 

Správa nemovitostí Praha 9 zde.

Správa nemovitostí Praha 5 zde.

Správa nemovitostí  Milovice – zde.