Zjednodušené vyúčtování elektřiny a plynu

Každá faktura odeslaná po 1. červenci musí zahrnovat i vyúčtování v novém formátu, které bude pro zákazníky více srozumitelné a umožní jim srovnání jak s fakturami za předchozí období, tak porovnání se zákazníky, kteří mají smlouvu s jinými dodavateli.