Změny v SVJ 2020 – Shromáždění SVJ podle nových pravidel

Novela občanského zákoníku zákonem č. 163/2020 Sb.

Zákon č. 163/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony nabývá účinnosti převážně od 1.7 2020, některá ustanovení s účinností od 1.1.2021.

Jednotlivá  SVJ by měly prostudovat zejména změny občanského zákoníku – § 1158 až 1222 NOZ, který upravuje bytové spoluvlastnictví, včetně společenství vlastníků jednotek.

Postupně Vám budeme přinášet hlavní změny týkající se chodu SVJ.

SHROMÁŽDĚNÉ SVJ PODLE NOVÝCH PRAVIDEL – Náhradní zasedání a hlasování per rollam

Základní právní rámec, ve kterém se shromáždění koná, zůstává i po 1. 7. 2020 beze změny. Svolání předem pozvánkou, hlasování vlastníků, pořízení zápisu, uveřejnění zápisu, na tom se nic nemění. Průběh shromáždění tak bude i nadále vypadat jako doposud.

Novela přichází  s novým termínem –  NÁHRADNÍ SHROMÁŽDĚNÍ.  Nově  tedy při svolání náhradního shromáždění bude postačovat 40% účast vlastníků jednotek (resp. jejich hlasů). Nevýhodou je, že tento institut bude možné využít jen tehdy, bude-li zakotven přímo ve stanovách. Pro možnost jeho využívání tak bude třeba stanovy SVJ po 1. 7. 2020 změnit.

Novelizace se dotýká též současné úpravy rozhodování shromáždění mimo zasedání, obecně známé jako PER ROLLAM. Zavádí se nově a zpřesňují se pravidla pro hlasování per rollam, bude-li třeba přijmout rozhodnutí shromáždění veřejnou listinou (za přítomnosti notáře). Ovšem s ohledem na to, že shromáždění dle nové úpravy již téměř žádné rozhodnutí veřejnou listinou nemusí přijímat, bude využití této úpravy minimální. Dochází též k terminologickému zpřesnění, jak při hlasování per rollam počítat většinu.

Nenašli jste, co jste hledali? Pošlete nám Váš dotaz na 100sprava@contextconsult.cz