Marně hledáte odpovědi pro vlastníky, neumíte vyřešit problémy správy Vašeho domu?
Víte jak správně zkontrolovat účetnictví?
Nejste technik a opravujete dům?
Máte správně plán oprav a revizí?

Pro podporu práce výborů SVJ a bytová družstva poskytujeme poradenství v oblasti technické, provozní, organizační, kontrolní a legislativní.
Předáme Vám praktické zkušenosti z jiných SVJ a vyzkoušené a ověřené postupy a procesy.

V čem Vám pomůžeme

 • Účast na schůzích výboru a shromáždění vlastníků
 • Výklady a stanoviska k metodice správy majetku a platné legislativě
 • Kontrola plnění legislativních povinností
 • Vzorové vnitřní právní akty potřebné pro správu majetku
 • Vzorové smlouvy
 • Technické poradenství při přípravě a realizaci zlepšení nebo větších oprav
 • Spolupráce při vyhodnocování nabídek
 • Pravidelné a jednorázové kontroly dodavatelů
 • Odborná pomoc v oblasti úklidu a péče o zeleň
 • Odborná pomoc v oblasti bezpečnosti majetku a osob
 • Poradenství v oblasti pojištění majetku
 • Poradenství v oblasti vymáhání dluhů

Další služby

 • Zajištění projektů (mimo jejich dodávku)
 • Zadávací dokumentace výběrových řízení
 • Organizace výběrových řízení
 • Přípravu a řízení schůzí a shromáždění vlastníků
 • Účast na schůzích výboru SVJ
 • Zastupování vlastníků na základě plné moci na schůzích SVJ
 • Úpravy stanov a jejich schvalování
 • Optimalizace mzdové agendy
 • Změnová řízení (statutární orgány, stanovy, katastr, …)
 • Zpracování provozních řádů (domovního řádu, provozního řádu garáží
 • Individuálně připravované vnitřní právní akty potřebné pro správu majetku

Objednejte si PORADENSTVÍ pro SVJ
hodinová sazba 1.200 Kč/hod/bez DPH

Nezávazná poptávka


  Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro účel vyřízení poptávky

  Zavolejte nám

  tel: +420 281 916 626

  Napište nám

  email: sprava@contextconsult.cz