Po převzetí domu do správy hlídáme termíny revizí tak, aby byl zabezpečen bezpečný chod domu a dodrženy zákonné lhůty.

Co je revize?

Revize je kontrola zařízení či systémů. Revize se provádí za účelem ověření bezpečnosti a technického stavu zařízení.

Revizní technik vždy pečlivě zkontroluje, zda aktuální stav odpovídá předepsaným normám. V případě, že je vše v pořádku, je možné zařízení i nadále bezpečně používat.

Pokud však revizní technik narazí na nedostatky či nesrovnalosti, je nutné buď přestat dané zařízení používat, nebo je nutné zajistit opravu, aby byl zajištěn správný a bezpečný provoz.

Pokud budete i nadále využívat zařízení, které neprošlo revizí, nejenom že může dojít k ohrožení zdraví, ale vystavujete se také potenciálním postihům.

 

Zde najdete odpověď na otázky:

Kdy se provádí revize a kontroly?
Jaké jsou termíny revizí pro bytové domy?
Jaké jsou typy revizí

Hasicí přístrojeSpalinové cestyPožárně bezpečnostní zařízeníPravidelné kontroly dodržování předpisů o požární ochraněVýtahyVodoměryTlakové zkoušky a provozní kontroly zařízení pro zásobování požární vodouElektroinstalaceKotelnyDomovní rozvody plynuOdběrná plynová zařízeníElektrické spotřebiče (zařízení a nářadí) – prodlužovací šňůry /nepřipevněné/
Právní přepis/ ČSN Kontrola Revize Revize/ kontroly provádí Doplnění
vyhl. MV č. 246/2001 Sb. 1x za rok (provozu-schopnosti, dle návodu výrobce) 1x za 3 roky oprávněná osoba tlaková zkouška vodních a pěnových
1x za 5 let tlaková zkouška ostatních
Právní přepis/ ČSN Kontrola Revize Revize/ kontroly provádí Doplnění
z. č. 133/1985 Sb. a) před uvedením nové spalinové cesty do provozu nebo po každé stavební úpravě komínu,
b) při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv,
c) před připojením spotřebiče paliv do nepoužívané spalinové cesty,
d) před výměnou spotřebiče paliv s výjimkou výměny spotřebiče stejného druhu, typu, provedení a výkonu za podmínky,že způsobilost spalinové cesty je potvrzena zprávou o provedení čištění a kontroly spalinové cesty,
e) po komínovém požáru, nebo
f) při vzniku trhlin u používané spalinové cesty, jakož i při důvodném podezření na výskyt trhlin u používané spalinové cesty.
revizní technik spalinových cest
pevné kapalné plynné držitelem živnostenského oprávnění v oboru kominictví (oprávněná osoba)
CP SP CP SP CP – celoroční provoz SP – sezónní provoz
do
50 kW
Čištění 3x za rok 2x za rok 2x za rok 1x za rok 1x za rok
Kontrola 1x za rok 1x za rok 1x za rok
nad
50 kW
Čištění a kontrola 2x za rok 1x za rok 1x za rok
Právní přepis/ ČSN Kontrola Revize Revize/ kontroly provádí Doplnění
vyhl. MV č. 246/2001 Sb. kontrola provozuschopnosti nejméně 1x za rok, oprávněná osoba pokud není jinými předpisy nebo dokumenty stanovena kratší lhůta
Právní přepis/ ČSN Kontrola Revize Revize/ kontroly provádí Doplnění
z. č. 133/1985 Sb.vyhl. MV č. 246/2001 Sb. preventivní požární prohlídky v objektech bez zvýšeného požárního nebezpečí min. 1x za rok preventista PO
preventivní požární prohlídky v objektech se zvýšeným požárním nebezpečím min. 1x za 6 měsíců technik PO
preventivní požární prohlídky v objektech s vysokým požárním nebezpečím min. 1x za 3 měsíce osoba odborně způsobilá v PO
Právní přepis/ ČSN Kontrola Revize Revize/ kontroly provádí Doplnění
ČSN 27 4007odborné prohlídky Kategorie I.uvedené do provozu po 1. 1. 1993 4x za rok odborný servisní pracovník servisní firmy výtahy určené k dopravě osob nebo osob a nákladů v budovách s převažujícím volným přístupem veřejnosti
Kategorie II.uvedené do provozu před 1. 1. 1993 6x za rok odborný servisní pracovník servisní firmy výtahy určené k dopravě osob nebo osob a nákladů v budovách s převažujícím volným přístupem veřejnosti
Kategorie I.uvedené do provozu po 1. 1. 1993 3x za rok odborný servisní pracovník servisní firmy výtahy určené k dopravě osob nebo osob a nákladů v budovách používaných převážně uživateli budovy s omezeným přístupem veřejnosti
Kategorie II.uvedené do provozu před 1. 1. 1993 4x za rok odborný servisní pracovník servisní firmy výtahy určené k dopravě osob nebo osob a nákladů v budovách používaných převážně uživateli budovy s omezeným přístupem veřejnosti
ČSN 27 4007 Odborné zkoušky 1x 3 roky zkušební technik servisní firmy výtahy určené k dopravě osob nebo osob a nákladů
1x 6 roky zkušební technik servisní firmy výtahy určené pouze k dopravě nákladů a malé nákladní výtahy
ČSN EN 81-80 inspekční prohlídky první inspekční prohlídka 9 let od data uvedení do provozu inspekční orgán typu A (ČSN EN ISO/IEC 17020) výtahy určené k dopravě osob nebo osob a nákladů
opakované inspekční prohlídky 1x za 6 let inspekční orgán typu A (ČSN EN ISO/IEC 17020) výtahy určené k dopravě osob nebo osob a nákladů
Právní přepis/ ČSN Kontrola Revize Revize/ kontroly provádí Doplnění
vyhl. č. 345/2002 Sb. ověření1x 5 let na studenou a teplou vodu, používaných k rozúčtování nákladů konečným spotřebitelům
Právní přepis/ ČSN Kontrola Revize Revize/ kontroly provádí Doplnění
ČSN 73 0873ČSN 75 5411ČSN 73 6660 provozní kontroly (hydrantové systémy) 1x za rok provedení výchozí kontroly a tlakové zkoušky před uvedením odběrných míst požární vody do provozu oprávněná osoba/dodavatel (výchozí tlaková zkouška) v budovách s výškou „h” větší než 30 m
(suchovody) 1x za rok
Právní přepis/ ČSN Kontrola Revize Revize/ kontroly provádí Doplnění
ČSN 33 1500 1x za 5 let1 revizní technik zděné obytné a kancelářské budovy (nevztahuje se na bytové prostory a příslušenství bytu)
1x za 2 roky revizní technik objekty nebo části objektů provedené ze stavebních hmot stupně hořlavosti C2,C3 dle ČSN 73 0802 (nevztahuje se na bytové prostory a příslušenství bytů)
1x za ½ roku revizní technik prozatímní zařízení staveniště
ČSN 33 2000-3 odborná komise protokol o určení druhu prostředí
Právní přepis/ ČSN Kontrola Revize Revize/ kontroly provádí Doplnění
vyhl. ČUBP č. 91/1993 Sb.NV č. 101/2005 Sb. a) před uvedením kotelen do provozu b) po každé GO a rekonstrukci kotlůc) při změně palivad) vždy po jednom roce provozu kotelnye) u sezónního provozu před zahájením každé sezóny odborný pracovník
Právní přepis/ ČSN Kontrola Revize Revize/ kontroly provádí Doplnění
vyhl. ČÚBP č.85/1978 Sb. ČSN EN 1775TPG 704 01 1x ročně (§3) výchozí revize (§6) provozní revize (§7) dodavatel/ revizní technik
Právní přepis/ ČSN Kontrola Revize Revize/ kontroly provádí Doplnění
ČSN 38 6405TPG 704 01 servisní prohlídka1x ročně po běžných úkonech oprav po převodu na jiný topný plyn1x za 3 roky servisní firma/ revizní technik
Právní přepis/ ČSN Kontrola Revize Revize/ kontroly provádí Doplnění
ČSN 33 1600 ed. 2 kontrola a revize – při vydání uživateli nebo provozovateli a dále podle skupiny užívání Sk. A – poskytované formou pronájmu dalšímu provozovateli nebo přímému uživateli
kontrola před použitím, revize 1x za 6 měsíců Sk. B – spotřebiče používané ve venkovním prostoru
kontrola před použitím, revize 1x 24 měsíců Sk. C – při průmyslové a řemeslné činnosti ve vnitřních prostorách
kontrola před použitím, revize 1x 24 měsíců Sk. D – používané ve veřejně přístupných prostorách
kontrola před použitím, revize 1x 24 měsíců Sk. E – používané při administrativní činnosti

V případě dotazů či dalších informací nás kontaktujte