TERMÍNY VYÚČTOVÁNÍ SLUŽEB

Termíny vyúčtování služeb bytu za kalendářní rok – společenství vlastníků jednotek  a bytová družstva:

Vyúčtování služeb spojených s užíváním bytu pro nájemníky. členy družstva a členy společenství vlastníků se řídí  zákonem 67/2013 Sb. Termín pro vyúčtování služeb je dán § 7 zákona č. 67/2013 Sb., to jsou  4 měsíce od skončení zúčtovacího období.

Vyúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody pro všechny typy konečných spotřebitelů (nájemce bytů vč. družstevních bytů, vlastníky bytů) platí vyhl. č. 269/2015 Sb..

Máte další dotazy:

objednejte si naše odborné konzulatce