školení a semináře SVJ

Termín:

Datum: 19.10.2017, 22.11.2017
Čas: 17:00 – 19:30
Místo konání: Radlická 1305/69, Praha 5, Smíchov

Seminář je určen

Členy výboru společenství vlastníků a pro předsedy SVJ, revizory a pro členy kontrolní komise.

Cíl semináře:

Účastníci školení se seznám s principem čtení účetních výkazů. Sestavováním zprávy o hospodaření pro svůj dům. Taktéž budou nastíněny základní parametry rozpočtu SVJ.

Obsah semináře

    Budou vysvětleny:

  • jednotlivé rozvažné účty, služby spojené s užíváním jednotek, dlužníci, zálohy na služby, závazky a pohledávky (dodavatelé)
  • účty výkazu zisků a ztrát – čerpání dlouhodobé zálohy „fondu oprav“
  • hospodářský výsledek.

Časový harmonogram semináře:

  • 17:00 – 17:15 Prezence účastníků
  • 17:15 – 18:00 Účty výkazu zisků a ztrát – čerpání dlouhodobé zálohy „fondu oprav“, služby spojené s užíváním jednotek, dlužníci, zálohy na služby, závazky a pohledávky (dodavatelé), hospodářský výsledek.
  • 18:00 – 18:15 Přestávka s občerstvením
  • 18:15 – 19:00 Zpráva o hospodaření domu, struktura. Rozpočet SVJ – sestavení a členění.
  • 19:00 – 19:30 Volná diskuze

 

CENA 450,- včetně DPH