Oblast ekonomická a administrativní

Provádíme veškerý servis spojený se správou  a údržbou budov, domů, bytů, nebytových prostor.

Naším cílem je zajistit Vám spokojené bydlení a starosti o správu Vaší nemovitosti přenecháte nám.

Naší činností  je kompletní  správa nemovitostí, zajišťujeme  předpis plateb, vedení účetnictví a mzdové agendy, a mnoho dalších služeb, např. zastupování při jednání s dodavateli, optimalizaci provozu, organizování a účast na shromážděních vlastníků.

Sledujeme legislativu, reagujeme na změny a šetříme tak Váš čas.

 • předpis a kontrola plateb spojených s vlastnictvím (užíváním) bytových a nebytových jednotek, plateb do fondu oprav a údržby a plateb na úhradu za plnění poskytovaná s užíváním bytových a nebytových jednotek (služby spojené s bydlením)
 • provádění změn v předpisech plateb vlastníků (uživatelů) jednotek
 • vedení evidence nákladů na provoz domu (opravy a údržbu společných částí domu, služby spojené s bydlením, správní odměna, pojistné apod.)
 • kontrola a příprava úhrady dodavatelských faktur, kontrola věcné správnosti, náležitostí dle zákona, sjednané ceny
 • provádění plateb dle stanovených limitů a způsobů autorizace
 • provádění vyúčtování tepla, studené vody, teplé užitkové vody, osvětlení, výtahů, úklidu a ostatních služeb na jednotlivé vlastníky, uživatele jednotek či jiné odběratele dle platných předpisů
 • vypořádání přeplatků a nedoplatků z vyúčtování služeb spojených s bydlením
 • přehled pohledávek a závazků formou pravidelných hlášení
 • evidence dlužníků a zasílání upomínek dle stanoveného interního předpisu
 • administrativní evidence nemovitostí, domů včetně příslušenství, bytových a nebytových jednotek
 • administrativní evidence vlastníků bytových a nebytových jednotek včetně změn vlastnictví
 • administrativní evidence nájemců a dalších uživatelů bytových a nebytových jednotek včetně změn