Oblast stavebně technická a provozní

Provádíme veškerý servis spojený se správou  a údržbou budov, domů, bytů, nebytových prostor.

Naším cílem je zajistit Vám spokojené bydlení a starosti o správu Vaší nemovitosti přenecháte nám.

Naší činností  je kompletní  správa nemovitostí, zajišťujeme  předpis plateb,  vedení účetnictví a mzdové agendy, a mnoho dalších služeb, např. zastupování při jednání s dodavateli, optimalizaci provozu, organizování a účast na shromážděních vlastníků.

Sledujeme legislativu, reagujeme na změny a šetříme tak Váš čas.

 • archivace a vedení dostupné projektové (stavební) dokumentace k nemovitosti
 • archivace a vedení technické evidence budov, bytových a nebytových jednotek
 • provádění technických prohlídek objektů, zabezpečení zajištění odborných posudků
 • předkládání návrhů na opatření vedoucí k nápravě (opravě) technického nedostatku či opotřebení, popřípadě k odvrácení havárie
 • provádění stavebních prohlídek objektů, zabezpečení zajištění odborných posudků
 • předkládání návrhů na opatření vedoucí k nápravě (opravě) stavebního nedostatku či opotřebení, popřípadě k odvrácení havárie
 • vypracování plánu revizí a kontrol technického zařízení a vybavení, určení hranice mezi společnými částmi nemovitosti a osobním vlastnictvím bytových či nebytových jednotek
 • zabezpečení zajištění pravidelných revizí technických zařízení dle příslušných ČSN a předpisů státního odborného dozoru
 • zabezpečení zajištění dodávek služeb spojených s bydlením (dodávky elektrické energie pro společné prostory a pro provoz dalších zařízení společných prostor domu např. výtah, dodávky studené vody, tepla, ohřevu teplé užitkové vody aj.)
 • zabezpečení zajištění odečtů energií a médií v bytových a nebytových jednotkách
 • zabezpečení zajištění montáže a výměn poměrových měřidel — vodoměrů, měřičů spotřeby tepla (RTN, kalorimetrů atd.)
 • zabezpečení zajištění provádění běžných oprav a údržby společných částí budov (domovnická činnost)
 • zabezpečení zajištění oprav a rekonstrukcí společných částí domu
 • provádění kontrol oprav a rekonstrukcí včetně přípravy, zadání a převzetí akce (paušál 280Kč/hod.)
 • provedení výběrových řízení dodavatelských firem