Jak vzdálená správa funguje?

Naše několikaletá zkušenost prokázala, že vzdálená správa je vhodnou službou pro zájemce, kteří jsou schopni a ochotni se vlastními silami starat o provoz domu po technické stránce i organizační stránce.

Důležitým předpokladem pro fungující vzdálenou správu je samozřejmost, že nejméně jeden zástupce SVJ či BD má zájem, schopnosti a možnosti komunikovat s námi elektronickou poštou (e-mailem), vytisknout jednotlivci např. námi zaslaný aktuální evidenční list atp..

Evidenční, legislativní a výpočetní činnost provádíme „vzdáleně“.

Praxí máme ověřeno, že převzetí správy v průběhu zúčtovacího období – kalendářního roku nebrání provést vyúčtování služeb od jeho počátku (předchozí měsíce umíme doplnit).

Rozsah služeb vzdálené správy pro SVJ, BD a majitele domu

 • Evidence členů BD a vlastníků SVJ, změny
 • Evidence plateb členů BD a vlastníků SVJ spojených se správou objektu, pozemku
 • Evidence nákladů vzniklých se správou domu
 • Příprava evidenčních listů, předpisů plateb (zálohy)
 • Vypracování změn předpisů, EL
 • Zabezpečení zajištění smluvních dodávek služeb spojených s užíváním objektu (elektrická energie, plyn, voda, teplo, odvoz odpadu…)
 • Roční vyúčtování služeb spojených s užíváním  jednotky
 • Evidence dlužníků
 • Vedení účetnictví s odděleným účtováním jednotlivých jednotek dle zákona
 • Zúčtování dokladů, vedení knihy dodavatelských faktur, vedení evidence majetku, vedení pokladní knihy, zpracování účetních uzávěrek
 • Kontrola úhrad závazků a pohledávek
 • Kontrola věcné a účetní správnosti faktur
 • Příprava podkladů pro vymáhání dluhů

Dále si můžete objednat zpracování mezd, právní a daňové poradenství, provádění plateb SIPO atd.

Podrobnější informace o poskytovaných službách v rámci vzdálené správy naleznete v ceníku.

Jak objednat naše služby?

Přesný popis naleznete v sekci Průvodce změnou správce, zavolejte nám, rádi Vám poradíme telefonicky nebo se s Vámi rádi setkáme přímo u Vás v domě.

Kontaktujte nás zde.