Společenství vlastníků

Proces vzniku společenství se nově skládá ze dvou kroků: 1) ze založení a 2) ze vzniku. Společenství vlastníků se založí přijetím stanov a vznikne až zápisem do veřejného rejstříku (konkrétně do rejstříku společenství).

1. KROK – ZALOŽENÍ SVJ

Dle zákona může dojít k založení SVJ dojít dvěma způsoby – buď uvedením stanov přímo do prohlášení vlastníka, nebo přijetím stanov v rámci zakladatelského právního jednání vlastníků jednotek.

Při uvedení stanov do prohlášení vlastníka odpadá při založení společenství nutnost přítomnosti notáře při schvalování stanov. Druhý uvedený postup se uplatňuje pouze při specifických situacích.

2. KROK – VZNIK SVJ

Další krokem při zakládání společenství vlastníků je samotný vznik, ke kterému dojde zápisem do rejstříku společenství. Návrh na zápis společenství do veřejného rejstříku je tak možno provést pouze prostřednictvím  inteligentního formuláře. K návrhu se přikládají veškeré potřebné přílohy, především:

  • prohlášení vlastníka a vyrozumění příslušného katastrálního úřadu o zápisu do katastru nemovitostí,
  • čestné prohlášení členů volených orgánů (členové výboru, předseda společenství vlastníků, členové kontrolní komise apod.) a jejich souhlasy se zápisem do rejstříku společenství,
  • u osob, které byly zvoleny do funkce rozhodnutím výboru tedy u předsedy a místopředsedy se musí se doložit i zápis ze zasedání výboru o volbě předsedy/místopředsedy, stejně tak u kontrolní komise,
  • kolky v hodnotě 6.000,- Kč

Návrh na zápis založeného společenství vlastníků jednotek do rejstříku společenství vlastníků jednotek podávají všichni členové výboru nebo předseda společenství vlastníků jednotek.

RÁDI VÁM POMŮŽEME:

A) Založení a vznik společenství vlastníků – 12.500,- Kč bez DPH

Obsahuje veškeré činnosti spojené se založením a vznikem společenství vlastníků, tedy:

  • vypracování stanov společenství, jež se stanou součástí prohlášení vlastníka,
  • vypracování veškerých dokumentů potřebných pro zapsání společenství do veřejného rejstříku (návrh na zápis společenství do rejstříku, zápis ze zasedání výboru o volbě předsedy a místopředsedy, prohlášení členů výboru, že souhlasí se zápisem do rejstříku a že splňují podmínky stanovené zákonem pro výkon funkce atd.)
  • podání návrhu na zápis příslušnému rejstříkovému soudu

V ceně  nejsou zahrnuty kolky a odměna notáře.

B) Vypracování prohlášení vlastníka, kterým se vymezí jednotky

  • 1.000,- Kč bez DPH /jednotka, nejméně 30.000,- Kč bez DPH

V ceně nejsou zahrnuty činnosti spojené se založením a vznikem společenství vlastníků.

C) Přeměření stávající stavu jednotek – 700,- Kč/jednotka/bez DPH

Menší bytové domy jsou kalkulovány individuálně.