Předností a smyslem vzdálené správy nemovitostí je komunikace elektronickou formou či prostřednictvím doručovatele mezi správcem a statutárním orgánem SVJ/BD.

Více o vzdálené správě domu se dočtete zde.

EKONOMICKÁ SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

Předpisy, evidence plateb a vlastníků/nájemníků:

 • vypracování a změny předpisů úhrady plateb za služby, předpis dlouhodobých záloh (EL)
 • evidence úhrad plateb za služby a do fondu dlouhodobých záloh/nájmu
 • evidence nákladů společenství vlastníků jednotek/BD
 • evidence dlužníků
 • zasílání přehledu dlužníků statutárnímu orgánu
 • příprava podkladů pro právní vymáhání
 • seznam vlastníků/nájemců, sledování změn vlastnictví jednotek/podílů
 • evidence změn uživatelů jednotek
 • 1x ročně vypracování vyúčtování služeb a jeho distribuce výboru (e-mail, pošta)
 • nastavení záloh na služby
 • ekonomické přehledy domu
 • posouzení skladby fondů
 • nahlížení na účet dálkovým přístupem a stahování výpisů v účetním formátu

ÚČETNICTVÍ

 • vedení účetnictví v souladu se zákonem a prováděcími předpisy
 • kontrola úhrad závazků
 • kontrola věcné a účetní správnosti vydaných či přijatých faktur
 • vypracování účetní závěrky včetně příloh
 • základní kontrola původního účetnictví od předešlého správce (počáteční stavy), návrhy na rekonstrukci dle nutnosti

ADMINISTRATIVNÍ SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

Administrativní a doplňkové činnosti:

 • příprava směrnice č.1 o platbě záloh a rozúčtování předpisů plateb (zálohy a dlouhodobé zálohy)
 • zajištění rozúčtování zálohových plateb SV, TUV, T
 • zajištění právního servisu, konzultací, příprava smluv, výzvy dlužníkům, přípravy žalob
 • zajištění smluvních dodávek služeb spojených s užíváním objektu (elektrická energie, plyn, voda, teplo, odvoz odpadu…)
 • zajištění stanov v souladu s požadavky NOZ 89/2012 Sb./ ZOK 90/2012 Sb.

 

Další služby mimo uvedený paušál naleznete v Ceníku služeb.

………………………………………………………………………………………………………………………….……………….……….……………………

* položky uvedené slovem „zajištění“ jsou chápány pouze jako závazek příkazníka zařizovat v součinnosti s příkazcem, jménem příkazce a na jeho účet uzavírání přiměřených smluvních vztahů s třetími osobami, poskytovat takovým osobám přiměřenou součinnost s ohledem na plnění předmětu jejich smluv;

**Menší bytové domy jsou kalkulovány individuálně, cena od 1 900 Kč/dům/měsíc/bez DPH

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Správní software: Pro správu nemovitostí používáme software DOMOVNÍK, který se umožňuje variabilní filtrace či kombinaci nastavení tiskových sestav. Jde o licencovaný, profesionální produkt určený výhradně pro správu nemovitostí.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nabídka pro tisk ke stažení zde